Slovníček pojmů Aikido

11. 12. 2017

Základní pojmy dle oblastí

aikidoka [aikidoka] student aikido
anza [anza] sed se skříženýma nohama
dojo [dožo] místnost ve které se vyučuje bojové umění
o-sensei [ó sensej] „velký učitel“, označení zakladatele aikido, pana Morihei Ueshiby
seiza [sejza] sed na patách
sensei [sensej] učitel
shinsa [šinsa] čestné místo v dojo, je zde umístěn portrét zakladatele a kaligrafie nápisu aikido
tori [tori] ten kdo provádí techniku
uke [uke] ten kdo útočí

Cvičební pomůcky

boken [boken] dřevěný meč
hakama [hakama] kalhotová sukně
jo [džo] hůl
keikogi [kejkogi] cvičební úbor
obi [obi] pás k převázání kimona
tanto [tanto] dřevěný nůž

Základní směry

hidari [hidari] levý(á)
mae [mae] přední, dopředu
migi [migi] pravý(á)
omote [omote] prostor před hara
soto [soto] vnější, zvnějšku
tate [tate] svisle
uchi [uči] vnitřní, zevnitř
ura [ura] prostor za hara
ushiro [uširo] zadní, dozadu
yoko [joko] šikmo

Základní pohyby

atemi [atemi] letmý (měkký) úder; „rozčísnutí myšlenky“
irimi [irimi] krok vpřed
kaiten [kajten] obrat o 180° na místě
keri [keri] kop
kiri [kiri] sek
kuzushi [kuzuši] vychýlení
sabaki [sabaki] pohyby
tenkan [tenkan] obrat o 180° s pohybem nohou
tenshin [tenšin] úhyb, stáhnutí se
tsuki [cuki] přímý úder
ukemi [ukemi] pád

Části těla

ashi [aši] noha
hara [hara] střed těla; nachází se přibližně 4 prsty pod pupkem; centrum energie
koshi [koši] bedra
kote [kote] ruka
kubi [kubi] krk
mune [mune] hruď
te [te] paže
ude [ude] předloktí

Počítání v aikidó

číslovka výslovnost
1 ichi [iči]
2 ni [ny]
3 san [san]
4 shi [ši]
5 go [go]
6 roku [rok]
7 shichi [šiči]
8 hachi [hači]
9 kyu [kjů]
10 ju [džů]

Ostatní důležitá slova

A
ai [ai] harmonie, sjednocení
aihanmi [ajhanmi] jednostranné postavení dvou protivníků
aiki [ajki] „princip spolupráce“, „setkání ducha“
aikidó [ajkidó] cesta harmonie a energie
aikijutsu [aikidžucu] bojové umění, předchůdce aikidó
ashisabaki [ašisabaki] práce/pohyb nohou
atemiwaza [atemiwaza] technika úderů
ajumiashi [ajumiaši] ten kdo provádí techniku
budó [budó] harmonie, sjednocení
B
budojutsu [budožucu] „umění válečníka“, původní bojová umění
bushidó [bušidó] morální kodex válečníka (samurajů)
C
chi [či] země, energie (ve smyslu „ki“)
tsudan [čudan] práce/pohyb nohou
Tsushin [čušin] střed
D
dan [dan] mistrovský stupeň
[dó] cesta ve (filozofickém smyslu)
dojo [dožó] místo, kde se cvičí budó (místo pro sledování cesty)
domo arigato gozai mashita [dómó arigáto gozai mašita] Děkuji velmi uctivě za společné svičení
doshu [došu] hlava cesty aikidó, nejvyžšé titul v aikidó
Jiyu waza [džijú waza] střed
djodan [džódan] horní pásmo těla, krk a hlava
djuji [džuži] kříž, zkřížení rukou
E
empi utchi [empi uči] úder loktem
eri [eri] límec
F
furi kaburi [furi kaburi] moment seku mečem
fudoshin [fudošin] formální titul, asistent instruktora
fukushindoin [fukušindoin] nehybný, klidný
G
gedan [džedan] dolní pásmo, nízká pozice
gi [dži] tréninkové oblečení – kimono
geri [geri] kop
gjaku [gjaku] opačný, obrácený, inverzní
gjaku hanmi [gjaku hanmi] různostranné/zrcadlové postavení dvou protivníků
gókaku [gókaku] úspěšné složení zkoušky
H
happo [happo] osm směrů
hiji [hidži] loket
henka [henka] změna
han’en [hanen] půlkruh
[čušin] střed
hanmi [hanmi] trojúhelníkový postoj, základ pro aikidó, doslova „být nakloněn směrem k protivníkovi“ – přeneseně držení těla, postoj
hanmi hantachi [hanmi hantači] doslova „držení těla v polovičním postoji“ – pozice kdy tori sedí a uke stojí
hara [hara] vnitřní střed bojovníka, sídlo energie ki
hidari [hidari] levá strana, vlevo
hidarite hidarite levá ruka
hitomei [hitomei]
hitori-waza [hitori-waza] techniky prováděné s imaginárním protivníkem
hitosashijubi [hitosašijubi] ukazováček<;;/td>
hombu dojo [hombu dožo] hlavní dojo celé aikodó organizace
I
irimi [irimi] vstup, krok přímo – jeden z důležitých základů aikidó
irimi tenkan [irimi tenkan] krok přímo s otočením o 180°
J
jame [jame] přestaňte, slabší mate
joko [joko] pohyb napříč, postranní
jokomen [jokomen] strana hlavy
judanša [judanša] starší žák (senior dan)
jodan [jodan] horní pozice, horní pásmo
juken jutsu [džuken džutsu] umění s bajonetem
jujutsu [džudžutsu] jedna z disciplín z nichž vzniklo aikidó
K
kaeshi [kaeši] otáčení, střídání
kamae [kamae] postoj (se zbraní i bez zbraně)
kamiza [kamiza] čestné místo v dojo
kansetsu [kansetsu] páčení
kata [kata] forma pohybu, série pohybů
katana [katana] samurajský meč
kaiko [keiko] trening
ken [ken] meč
ki [ki] energie, životní síla, duch
kiai [kiai] výkřik, provedený v rozhodující fázi techniky
ki musubi [ki musibu] spojení ki mezi partnery
kohai [kohai] mladší student
kokoro [kokoro] srdce a mysl
kokyu [kokyu] dech, součást cvičení aikidó
koshi [goši] boky
koshiwaza [gošiwaza] technika porazů s rozhodující funkcí boků
kote [kote] zápěstí
kubi [kubi] vaz, krk
kubishime [kubishime] škrcení
kumijo [kumijo] cvičení s Jo ve dvojici, oba mají Jo (10 Kata)
kumitachi [kumitachi] techniky proti útočníkovi s Kenem
kuzushi [kuzuši] vyvedení partnera z rovnováhy
kyu [kyu] žíkovský technický stupeň
kaeši-waza [kaeši-waza] technika protichvatů
kaitennage [kaitennage] hod otočením boků
kesa [kesa] šerpa nošená šikmo přes prsa budhistickými mnichy
katame waza [gatame waza] techniky znehybnění
kojubi [kojubi] malíček
kotegaeši [kotegaeši] hod pákou na zápěstí
kusurijubi [kusurijubi] prsteníček
kuzuši [kuzuši] vychýlení, ztráta rovnováhy
M
ma ai [ma ai] dobrá vzdálenost nebo načasování k partnerovi
mae [mae] vpřed – MAE UKEMI –pád dopředu
men [men] čelo, hlava
migi [midži] vpravo
mokuso [mokuso] meditace, úvod a konec cvičení
mudansha [mudansha] student s bílým páskem
mae ukemi [mae ukemi] pád v před
mae-geri [mae-geri] přímý kop
mate [mate] stop, přerušení činnosti
misogi [misogi] rituál očištění, očista ducha
mokurei [mokurei] pozdrav očima
N
nage [nage] hod, házený
nagewaza [nagewaza] technika hodů
nakajubi [nakajubi] prostředníček
noto [noto] závěrečná fáze (v iaido zasunutí meče do pochvy)
O
obi [obi] pásek
ojajubi [ojajubi] palec
omote [omote] čelo, přední strana
onegae šimasu. [onegae šimasu.] Vítám Tě na svém tréninku, chci se od tebe něco naučit
osaewaza [osaewaza] technika znehybnění
R
randori [randori] volný trénink, volný boj
rei [rei] poklona, pozdrav, etiketa
renraku [renraku] spojení, kontakt, komunikace
ryu [ryu] škola, styl
S
sabaki [sabaki] pohyby, přemísťování
sankaku [sankaku] trojúhelník
satori [satori] osvícení
saja [saja] pochva na katanu
sensei [sensei] učitel
seiza [seiza] klek sedmo (na patách)
soto [soto] ven, vnější strana
suburi [suburi] základní seky (s bokkenem) s přemisťováním
sumi [sumi] roh, kout
sutemiwaza [sutemiwaza] technika strhů
suwari [suwari] sed
suwari waza [suwari waza] technika prováděná v sedě
sempai [sempai] starší student
shidoin [šidoin] instruktor, mistr
shihan [šihan] mistr mistrů, učitel pro učitele
shikko [shiukko] chůze po kolenou
shodan [šodan] první mistrovský stupeň
shomen [škomen] vrcholek hlavy
suburi [suburi] cvičení základních úderů se zbraněmi
swate [swate] sedněte si
shiho [šihó] čtyři světové strany
shidoshakai [šidóšakai] (společnost, veřejnost, komunita), přeneseně společnost odborně vedených studentů
shido [šidó] odborné vedení studenta
[]
shikaku [šikaku] čtverec
shimo [šimó] spodek, dolní část těla, dno
shinai [šinai] bambusový meč používaný v kendo
shinto [šintó] cesta bohů – jedno z náboženství Japonska
shitai [šitai] končetiny, údy
shomen ni rei [šomen ni rei] pozdrav čestnému místu v dóžó
T
tai [tai] tělo
tai sabaki [tai sabaki] pohyb tělem
tanto [tanto] dřevěná dýka
tatami [tatami] žíněnka
tate [tate] vstaňte
tekanata [tekanata] mečová ruka, hrana ruky
tachi waza [tači waza] tecniky prováděné ve stoje
tanren [tanren] tužení ducha, zušlechťovat – přeneseně zaměření na přesné detaily techniky
te [te] ruka, paže, dlaň
tekubi [tekubi] zápěstí – složenina znaků pro „te“ (ruka) a „kubi“ (nejužší místo, hrdlo) – přeneseně nejužší místo
ten [ten] nebe
[tenouči] palcová strana ruky
tewaza [tewaza] techniky porazů prováděných zejména funkcí paží
tori [tori] obránce – „ten“ který provádí techniku
torifune [torifune] průpravné dechové cvičení s ki
tóshi [tóši] bojovný duch, bojovnost
tsuba [cuba] záštita na meči, nebo bokenu
U
ude [ude] paže, podpěra,předloktí
udekubi [udekubi] zápěstí
uchi [uči] uvnitř, vnitřní strana, udeřit
uchi dechi [uči deši] žák žijící ve škole
uke [uke] útočí a provádí pád
ukemi [ukemi] pády
ura [ura] negativní, zadní
undó [undó] pohyb, hnutí, cvičení
ushiro [uširo] vzad, zezadu
uširo ukemi [uširo ukemi] pád vzad
W
waki kamae [waki kamae] postoj, při kterém meč směřuje dolů a vzad
waza [waza] dovednost, čin, přeneseně technika
wakizashi [wakizaši] krátký meč
Z
zanshin [zanšin] duch bdělosti – soustředění se